Brander techniek

Op het gebied van energiebesparing kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Hierbij moet u niet alleen denken aan besparing op het gasverbruik, maar ook de besparing op uw elektriciteitsverbruik.

Gastechnische besparingen
Onze brander is uitgerust met een verbrandingsinrichting van een zeer hoogwaardige kwaliteit. Met deze verbrandingsinrichting is het mogelijk een schone verbranding te kunnen garanderen bij een zeer laag O2 percentage. Door deze zeer lage O2 waarde kan een grote rendementsverbetering worden bewerkstelligd. Wanneer de brander wordt uitgerust met een Lamtec O2-CO regeling kan deze op een nog lager O2 percentage functioneren. De zelflerende O2-CO regeling gaat het O2 gehalte reduceren tot op het punt waar CO ontstaat in de verbranding. De Lamtec O2-CO regeling is zeer gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Het is één van de weinige beschikbare systemen waarbij het regelen op de CO grens mogelijk is.

Elektrotechnische besparingen
Al onze branders zijn uitgerust met een ventilatormotor uit de hoogrendementsklasse IE2. Maar op aanvraag kunnen ook IE3 of zelfs IE4 motoren worden toegepast. Daarbij wordt elke brander uitgevoerd met een frequentieregelaar om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. De frequentieregelaar regelt het ventilator vermogen afhankelijk van het gevraagde vermogen.

Ombouw naar low NOx
Wanneer uw huidige brander installatie niet voldoet aan de wettelijke eisen of aan uw wensen (bv. bij gebruikmaking van CO2 bemesting van uw gewas) , kan Vitotherm uw huidige verbrandingsinrichting vervangen voor een Low-NOx uitvoering volgens de laatste technieken. Dit geldt niet alleen voor Vitotherm branders maar ook voor branders van een ander fabricaat. Wij zijn uitgerust met een eigen engineering- en productieafdeling en kunnen een verbrandingsinrichting ontwerpen / produceren welke past bij uw installatie. De te behalen NOx zijn afhankelijk van de vuurhaard afmetingen en uitvoering.

Stoomtechniek
Onze brander wordt altijd geleverd met een separaat schakelpaneel. Desgewenst kan deze uitgebreid worden met regelingen en beveiligingen van uw stoom installatie. Voorbeelden hiervan zijn; niveaubeveiligingen, niveauregelingen, geleidbaarheidsmeting enz. Ook kunnen er klant specifieke schakelingen worden toegevoegd in het paneel. Deze worden in het ontwerp van het elektrisch schema meegenomen en ter goedkeuring aangeboden aan de klant. Na goedkeuring wordt de apparatuur en schakelingen ingebouwd in de schakelpanelen.

Rookgasrecircluatie
Bij sommige installaties zijn de vuurhaard afmetingen zo ongunstig dat met alleen het toepassen van de Low-NOx verbrandingsinrichting alleen niet het gewenste resultaat zal worden behaald. Voor deze installaties hebben wij ook een oplossing, dit is het toepassen van rookgas recirculatie. De rookgassen worden namelijk niet zoals gebruikelijk met de verbrandingslucht gemengd, maar pas in de vuurhaard. Dit heeft als voordeel dat niet de complete brander in contact komt met de vochtige rookgassen. Dit is zeer bevorderlijk voor de levensduur van de installatie.

Door het toepassen van deze techniek is het mogelijk om op alle keteltypes de NOx eis van <70 mg/m³ te behalen. Dit is de norm waar alle brander installaties in Nederland aan moeten voldoen in 2017.