Zuwe hofpoort ZKH Woerden

Voor onze klant NOVUM hebben wij een technische oplossing mogen leveren voor het mee verstoken van WKK rookgassen via onze brander installatie. Dit om de restwarmte uit de verbrandingsgassen van de WKK installatie terug te winnen in de stoomketel.