Service en Onderhoud

Vitotherm heeft een 24/7 servicedienst bereikbaar via (+31) 015-3694757 om u bij calamiteiten en storingen direct van dienst te kunnen zijn.

Wij zijn SCIOS gecertificeerd voor de hieronder genoemde scopes. Door de certificering van scopes op verschillend gebied kunnen wij u op elk gewenst terrein van dienst zijn.

  • Scope 1: Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
  • Scope 2: Ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverhitters
  • Scope 3: Stoomketels en heetwaterketels
  • Scope 4: Verbrandingsmotoren en –turbines
  • Scope 5: Bijzondere en/of industriële installaties
  • Scope 6: NOx-metingen
  • Scope 7: Brandstofleidingen

Periodiek Onderhoud
Onderhoud aan uw installatie  is van wezenlijk belang. Voor een betrouwbare, veilig functionerende en rendement-technisch goed afgestelde brander adviseren wij u jaarlijks onderhoud uit te laten voeren. Wij hebben goed opgeleide en gekwalificeerde service engineers in dienst, die uw installatie in top conditie houden. Deze Vitotherm medewerkers staan bovendien 24 uur per dag en 365 dagen van het jaar klaar om de service te kunnen verlenen die u als klant verdient! Met daarbij "korte respons tijden" om zo de continuïteit te bieden die vandaag de dag zo bijzonder belangrijk is.

Periodieke Inspectie / Eerste Bijzondere Inspectie
In Nederland bestaat wetgeving die met het oog op veiligheid en milieu, voorschrijft hoe vaak inspecties en onderhoud van stookinstallaties plaats moeten vinden. De verplichte en minimale onderhouds- en inspectiefrequentie hangt af van het soort stookinstallatie. De wet maakt onderscheid tussen installaties waarvoor wel  en waarvoor geen milieuvergunning vereist is. Voor de eerste groep is in de vergunning opgenomen hoe en hoe vaak inspecties en onderhoud moeten plaatsvinden. De tweede groep valt onder het Activiteitenbesluit.

Emissiemeting
Op nieuw geïnstalleerde gasgestookte ketelinstallaties met een vermogen groter of gelijk aan 400 kW moet binnen 4 weken na de in bedrijfstelling een NOx meeting plaatsvinden. Deze kunnen wij ook voor u verzorgen.

Storingscontracten
Naast Periodiek Onderhoud, Periodieke Inspecties en emissiemetingen is het ook mogelijk een contract met ons te af te sluiten inclusief storingsondersteuning. Dit houdt in dat zowel de arbeid als reis uren zijn inbegrepen in het contract ; de materialen zijn hierin niet opgenomen.

Voor vragen omtrent onze service verlening of service contracten kunt u ten aller tijden contact met ons opnemen.